Tu sao cho tội diệt phước sanh – Thích Giác Tây

04/02/2012 // No Comment // Views: 904 views // Categories: Truyền hình, Video // Tags: .

…….o0o…….

1) YouTube Preview Image

2) YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. PA: Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước – TT. Thích Giác Tây
  2. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  3. PA: Khổ và Lạc – HT.Thích Giác Toàn
  4. Phim Hoạt Hình: Sự Tích Đức Phật Thích Ca (Phiên bản mới)
  5. PA: Xây Dựng Ngôi Nhà Tâm Linh – ĐĐ. Thích Minh Nhãn

Nơi chia sẻ của bạn: