Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ VII

01/04/2012 // No Comment // Views: 1 084 views // Categories: Thông Tin, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ VII của Hệ phái PG Khất Sĩ do Giáo đoàn I đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Tường, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chính thức khai mạc vào ngày 23-3 và kết thúc ngày 29-3-2012.

Buổi thiền tập trong khóa tu truyền thống lần thứ VII

Chứng minh tham dự khóa tu có HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Giác Nhường -Thành viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Giác Giới -Phó ban Tăng Sự TƯ, thường trực Hệ phái PG Khất Sĩ, HT. Thích Giác Toàn -Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, phó thường trực Hệ phái PG Khất Sĩ, trưởng ban tổ chức khóa tu.

Cùng chư Tôn đức lãnh đạo 6 Giáo đoàn, chư Tôn đức trụ trì các miền Tịnh xá và 120 hành giả, 94 vị tỳ- kheo, 26 vị sa-di đồng trở về tham dự.

Trong thời gian diễn ra khóa tu chư Tôn đức đã chia sẽ những kinh nghiệm của mình trong việc tu tập thiền định giúp hành giả luôn an trú trong đề mục, ngoài ra là những thời khóa tu học thuyết giảng Chơn lý, sám hối, thiền hành, trì bình khất thực.

Sư Thích Minh Giải (một hành giả tham dự khóa tu) chia sẽ:  ”Tham dự khóa tu lần này, tôi vô cùng xúc động trước sự tận tâm, tận lực chỉ dạy từ chư Tôn đức giáo phẩm, các Ngài tuy tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan. Nhưng các Ngài luôn dành nhiều thời  quý báu ở bên các hành giả để hướng dẫn tu tập thiền định, thiền hành và giảng dạy giáo pháp Đức Phật cho hành giả nhận rõ đường đi đúng. Quý ngài luôn nhắc nhở các hành giả trong những giờ Sám hội là phải biết trân trọng thời gian khi tham dự khóa tu, vì được tham dự khóa tu là một nhân duyên phước đức lớn khi được sống chung với chư Tôn Giáo Phẩm Hệ phái trong suốt 7 ngày đêm. Và đồng thời còn nhắc nhở hành giả phải luôn duy trì tâm an trú chánh niệm, an trú từng bước chân thiền hành cho đến lời nói, cử chỉ hành động trong các oai nghi và thời khóa tu tập, và trong khi ăn và ngủ…để thể hiện được nếp sống phạm hạnh của một Tu sĩ Phật giáo, nhằm đem lại an lạc hạnh phúc tự thân và đem hạnh phúc an lạc này đến với mọi người để cùng nhau tu học”.

Kết thúc khóa tu là buổi trì bình khất thực, đây được xem là nét đẹp truyền thống của Tăng đoàn, giúp cho mọi người được gieo tạo phước lành, và tăng trưởng niềm tin trong giáo pháp.

Hình ảnh đã ghi nhận trong khóa tu lần VII: 

Tịnh xá Ngọc Tường (Tiền Giang) nơi diễn ra khóa tu truyền thống lần thứ VII

Chư Tăng trong giờ thiền tập

An trú trong đề mục thiền định

Thiền tọa tại vườn trống

“Không có hạnh phúc nào, bằng sự tỉnh lặng của tâm hồn”

Trong đêm chư tăng ngồi thiền trong những chiếc mùng

HT. Thích Giác Giới hướng dẫn chư Tăng thiền hành

Nét đẹp oai nghiêm của Tăng đoàn trong khóa tu truyền thống

Khu vực thọ trai của chư Tăng

Cung kính dâng lên phẩm thực cúng dường buổi ngọ trai

Sớt bát cúng dường, được coi là nét đẹp quý báo của người Phật tử đối với Tăng đoàn

Phẩm thực được dâng lên, đều được chư Tăng gia tâm chú nguyện

Chư Tăng trong thời thính pháp và học Chơn lý 

Giác Minh Luật thực hiện

* Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật thêm hình ảnh 

Nơi chia sẻ của bạn: