Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư

30/06/2012 // No Comment // Views: 68 views // Categories: Thông Tin, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Mùa hạ về, cũng là lúc Chư Tăng -Ni trên khắp cả nước bắt đầu vào mùa An cư kiết hạ. Để tự mình nhìn lại, quán chiếu nội tâm, thực hành trung đạo theo con đường Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ. Như thế hành giả An cư sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, pháp học lẫn pháp hành, để sau ba tháng sẽ tiếp thêm cho mình một nguồn năng lượng mới trên tiến trình đạt đến giác ngộ, giải thoát.

Mỗi năm theo hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, sau khóa bồi dưỡng trụ trì tại trụ sở trung ương Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh). Thì gần 200 hành giả, từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, trực thuộc 6 Giáo đoàn Tăng. Trở về kiết giới tu tập, trong khuôn phép của Giáo hội. Qua sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức đãnh đạo hệ phái. Cũng như thực thi những bài học, kinh nghiệm trong quá trình hành đạo, mà cùng nhau tinh tiến trên con đường tu học.

Thời khóa tu học nghiêm túc, từ sáng cho tới tối. Các hành giả Khất Sĩ tại Tịnh xá Trung Tâm phải luôn chuẩn bị cho mình tâm lý, sự kiên trì, nổ lực hết mình để luôn phiên tham gia các thời khóa kế tiếp nhau diễn ra. Như thế mùa An cư của hệ phái Khất Sĩ đã tạo nên một nét đặc trưng riêng, đặc sắc,…với những hình ảnh sống động, đậm chất thiền môn, trong bóng y vàng giải thoát, cùng nhau trở về “Sống chung tu học”.

>>> Pháp An cư của người Khất Sĩ

Chùm ảnh thanh thoát mùa An cư (2012) tại Tịnh xá Trung Tâm: 

Chư Tăng tác pháp An cư – Ảnh TLV

Hòa thượng Thích Giác Toàn -Ban đạo từ 

Thanh tịnh trang nghiêm trong giờ thọ thực

Độ ngọ cũng được xem là một thời khóa tu học trong Hệ phái PG Khất Sĩ

Trở về phút tịnh tâm là phương pháp quy nạp năng lượng để hướng tâm về người đã khuất

Giác Minh Luật thực hiện

Bài viết khác:

  1. Chùm Ảnh Nét Đẹp Mùa An Cư Của Người Khất Sĩ
  2. Người Khất Sĩ
  3. Người con Khất Sĩ
  4. Nét đẹp Người Khất Sĩ
  5. Hình bóng Người Khất Sĩ

Nơi chia sẻ của bạn: