Ngày chư Tăng bày tỏ… tội lỗi

31/08/2012 // No Comment // Views: 334 views // Categories: Phật Pháp, Đời Sống // Tags: .

Sau 3 tháng kiết hạ an cư, chư Tăng Ni lại làm lễ Tự tứ nhằm đúng dịp lễ Vu Lan báo hiếu (Rằm tháng Bảy âm lịch).  Đối với các vị Tỳ kheo đây là lúc họ được thêm một tuổi đạo hay còn gọi là tuổi hạ.

Nét hòa hợp của Tăng đoàn trong mùa Tự tứ Tăng – Ảnh Ngọc Minh Net

Tự tứ là ngày bày tỏ tội lỗi của chư Tăng

Kết thúc 3 tháng an cư, vào ngày cuối cùng của mùa Hạ thì chư Tăng làm lễ Tự tứ. Khi đó chư Tăng được thêm một tuổi Hạ. Ở trần tục, tuổi đời được tính bằng chiều dài của thời gian còn trong đạo tuổi hạ là do kết tinh những công hạnh cao đẹp.

Theo Thượng tọa Thích Phước Đạt – phó Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thì mục đích của pháp Tự tứ là để mỗi vị hành giả an cư tự nêu lên các tội mình đã phạm trong ba việc: thấy, nghe và nghi trước các vị đồng phạm hạnh khác mà sám hối. Nhờ sự sám hối này mà thân tâm thanh tịnh, tự sinh vui mừng nên gọi là Lễ Tự tứ.

“Tuy nhiên, do phần lớn không nhận thức được việc làm của mình, không tự thấy lỗi lầm của mình đã phạm nên phải nhờ đại chúng từ bi chỉ bảo. Do đó, vào ngày Tự tứ, mọi người phải hết lòng bày tỏ tội lỗi của mình, cầu thỉnh đại chúng dạy răn, bấy giờ mới hiển bày được những lỗi bên trong, sai lầm bên ngoài” – Thượng tọa Phước Đạt nhấn mạnh.

Bất cứ người đệ tử Phật nào cũng phải quán triệt tinh thần này. Nhất là các vị xuất gia, sống đời sống phạm hạnh, không gia đình, hướng tâm đến mục đích giải thoát tối hậu.

Trong tiến trình Tự tứ, hành giả nào từng phạm tội mà đại chúng không biết, không có ai cử tội, xem như đã thông qua. Tuy vậy, sau khi Tự tứ nếu ai cố tình cử tội lại thì phạm giới luật trong đạo Phật.

Giới luật cũng đề cập đến trường hợp một người khi muốn cử tội người khác hay ngăn cản người khác Tự tứ thì trước hết ba nghiệp thân khẩu ý của người đó phải thanh tịnh hoàn toàn. Nếu không thanh tịnh thì lời cử tội ấy không có giá trị.

Thượng tọa Phước Đạt cho biết: “Nội dung lễ Tự tứ mà chư Tăng thực hiện nhằm giáo dục, giáo hóa hơn là sự chỉ trích hay trừng phạt. Vấn đề tự ý thức, tự giác hành trì và sống đúng luật nghi không chỉ tự tôn trọng phẩm hạnh của cá nhân mà đảm bảo tính hòa hợp thanh tịnh của đoàn thể Tăng già nữa”.

Nhưng cũng là ngày Phật hoan hỷ

Theo đạo Phật, nguyên tắc của Tự tứ là phải thanh tịnh hòa hợp, do đó mọi hành giả (người tu sĩ đi an cư kiết hạ – PV) trong buổi lễ này đều khởi lòng tin với chính mình và các vị đồng phạm hạnh khác.

“Lễ Tự tứ nhằm giáo hóa thái độ sống tự ý thức hoàn thiện nhân cách của chính mình nên nó tác động lớn vào việc thiết lập đời sống đạo đức, hạnh phúc của con người. Do vậy, Phật giáo đã thông qua lễ Tự tứ nhằm kết nối các giá trị đạo đức con người chung sống trong một môi trường, một cộng đồng lý tưởng” – Thượng tọa Phước Đạt khẳng định.

Sự thật con người tự nhìn nhận về lỗi lầm của chính mình là rất khó, ngay cả trước người thân. Nhưng đối với người con Phật thì luôn phải có thái độ mong cầu sửa chữa sai lầm để được trở nên hoàn thiện.

Vì vậy, trong kinh Tăng Chi có đoạn: “Nơi nào có chư Tăng tu tập thanh tịnh thì nơi đó được thanh tịnh, hội chúng Phật tử nương theo đó mà tu tập, nhất định được an lạc, thanh tịnh”.

Thế nên, ngày Tự tứ còn gọi là ngày Phật hoan hỷ. Vậy là không có lý do gì mà trong mỗi chúng ta lại không hoan hỷ để sống, để tu, để đóng góp cho đời.

“Do đó, lễ Tự tứ không đơn thuần mang dấu ấn lớn dành cho chư Tăng trong giới Thiền môn sau 3 tháng an cư kiết hạ mà nó đã thực sự tác động mạnh vào đời sống đạo đức xã hội trong việc xây dựng nếp sống an lạc, hạnh phúc cho con người” – Thượng tọa Phước Đạt nhấn mạnh.

Tự tứ là dịch nghĩa chữ Phạn Phavàranà, dịch âm là Bát-lợi-bà-thích-noa, Bát-hòa-la. Có khi còn dịch là Mãn túc, Hỷ duyệt, Tùy ý sự. Vì thế, ngày này được mệnh danh là Tăng Tự tứ nhật – ngày chư Tăng Tự tứ.

Từ giờ phút này chư Tăng thụ giới an cư được công nhận thêm một tuổi đạo nên còn gọi là ngày Tăng thụ tuế nhật.

Bùi Hiền 

Theo: Bee.net.vn

* Ảnh Trang tin Ngọc Minh Net

Bài viết khác:

  1. Ngày Phật đản còn vui hơn ngày tết
  2. Dâng Y Ca Sa trong ngày Tự Tứ Tăng Giáo đoàn III Khất Sĩ – Đồng Nai
  3. Chú Tiểu Ngây Thơ
  4. Quốc tang Đ/C Võ Chí Công – Dời ngày tổ chức “Đêm trăng yêu thương 2011″ tại Tịnh xá Ngọc Minh
  5. Ngày đêm tô đắp tòng lâm

Nơi chia sẻ của bạn: