Luật Nghi & Chơn Lý

Ăn và sống

Ăn và sống

(TXNM): Trong đời ai cũng phải ăn đặng sống: Nhưng bởi có cái sống trước, mới có sự ăn sau, vậy nên muốn sống là chớ sát sanh, muốn ăn thì không nên trộm cắp.   Ảnh: Chư Tăng Khất … Đọc tiếp

Đời sống tăng đoàn

Đời sống tăng đoàn

(TXNM): Cuộc sống là dòng chảy bất tận về tương lai và chúng được làm bằng chất liệu của hiện tại. Những chất liệu ấy chính là nhân tố giúp cho đời sống của chúng ta hạnh phúc hay khổ … Đọc tiếp

Chơn Lý Hòa Bình

Chơn Lý Hòa Bình

(TXNM): Nguyên nhân của chiến tranh rốt lại là vô minh, chấp ngã bảo thủ tập thể của mình; chiến tranh là do nghiệp quá khứ – hảy tu giáo lý Trường Võ Trụ. Muốn hòa bình là không nên tranh … Đọc tiếp

Học Chơn Lý

Học Chơn Lý

(TXNM): Quá trình tiến hóa từ thú đến người đắc đạo do đến với chơn lý bằng trung đạo: Cổ nhân xưa là thú tiến hóa ra. Thú thì không biết làm đặng nuôi mạng sống, chỉ biết làm hang … Đọc tiếp

Giới Luật Khất Sĩ

Giới Luật Khất Sĩ

A.   GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT  Giới luật Khất Sĩ hay Luật pháp Khất Sĩ là những phần quy định về tư cách cá nhân, về đời sống, sự sinh hoạt, cách tổ chức… của các thành viên và Tăng đoàn … Đọc tiếp

Phép Khất Thực Trong Luật Nghi Khất Sĩ

Phép Khất Thực Trong Luật Nghi Khất Sĩ

(TXNM): Trì bình Khất thực là truyền thống tốt đẹp được truyền thừa của chư Phật ba đời, để tiếp nối truyền thống đó, tại miền Nam nước Việt Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã đứng lên khơi nguồn … Đọc tiếp

Quan Điểm Giới -Định -Tuệ được trình bày trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Quan Điểm Giới -Định -Tuệ được trình bày trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

(TXNM): Con đường tu tập của người Khất Sĩ theo lời dạy của Đức Tổ Sư đã được trình bày xuyên suốt trong Chơn Lý, đó là con đường tu tập theo Giới – Định – Huệ: “Người Khất Sĩ … Đọc tiếp

Cầu Nguyện Hòa Bình

Cầu Nguyện Hòa Bình

……$$$…… Đời gặp thuở can qua chinh chiến Sống những ngày nguy biến kinh tâm Kéo dài thê thảm nhiều năm Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi Người sống còn rũ … Đọc tiếp

Chúc Mừng Chánh Pháp

Chúc Mừng Chánh Pháp

……$$$….. Đèn Chánh Pháp ngày nay tỏ rạng Như mặt trời chiếu sáng phương Đông Nhân sinh đều tỉnh giấc nồng Phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng Mừng thấy rõ phục hưng đạo Phật Bấy lâu nay ẩn … Đọc tiếp

Y Bát Khất Sĩ

Y Bát Khất Sĩ

(TXNM): Y khất sĩ bức họa đồ thế giới, Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du. Bát khất sĩ bầu càn khôn võ trụ, Chứa muôn loài vạn vật một tình thương… Đem hai tâm đức vô trụ xứ … Đọc tiếp