Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG

Tổ sư Minh Đăng Quang dạy đạo cho hàng cư sĩ tại gia

Tổ sư Minh Đăng Quang dạy đạo cho hàng cư sĩ tại gia

CƯ SĨ: (TXNM): Chúng tôi du tăng khất thực, sống với lẽ chung của tất cả chúng sanh, theo chơn lý võ trụ, không phân chia chủng tộc, màu da, phái môn, giai cấp, bần phú, sang hèn, cỏ cây, … Đọc tiếp

Tìm Hiểu Chữ Đạo Trong Bài “Diệt Lòng Ham Muốn” Của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Tìm Hiểu Chữ Đạo Trong Bài

I. Định nghĩa Đạo có nhiều đạo, như đạo Lão, đạo Khổng, đạo Ky-tô, đạo Hồi v.v… Đạo giáo nói chung là các tôn giáo, dù là tôn giáo đa thần, nhất thần hay phiếm thần, tôn giáo bản địa … Đọc tiếp

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Tổ Sư Minh Đăng Quang

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Tổ Sư Minh Đăng Quang

Vào thập niên 1950, tại miền Nam xuất hiện một hệ phái, hình thức gồm đắp y vàng, ôm bình bát đi khất thực. Hàng ngày các vị khất sĩ chỉ dùng bữa trưa, để dành thời gian học hỏi … Đọc tiếp

Pháp Sử Minh Đăng Quang

Pháp Sử Minh Đăng Quang

(TXNM): Nhà du tăng Khất sĩ đầu tiên đức Tôn sư Minh Đăng Quang đã làm sống cái vẻ đẹp cao quý mà đã có trên 25 thế kỉ nay của một bậc sống đời phạm hạnh. Một tiếng chuông … Đọc tiếp

Những Lời Khai Thị Của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Những Lời Khai Thị Của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Cảnh đời với biết bao đoạn trường thê lương, khổ nhiều vui ít. Từ trong con người, gia đình, xã hội,…đã chứa đầy những mầm móng của khổ đau và sanh tử, khi trong đó với biết bao sự hơn … Đọc tiếp

Tổ Sư Minh Đăng Quang Và Những Dòng Hoài Niệm

Tổ Sư Minh Đăng Quang Và Những Dòng Hoài Niệm

Sài Gòn hoa lệ, có tiếng là hòn ngọc Viễn đông, con người vui sống tron giấc mộng thần tiên, muôn ngàn sự xa hoa, mỹ lệ, lợi dụng văn minh khoa học vật chất tô điểm cho đời sống xác … Đọc tiếp

Tổ Sư Minh Đăng Quang- Danh Tăng Việt Nam- Thế Kỉ XX

Tổ Sư Minh Đăng Quang- Danh Tăng Việt Nam- Thế Kỉ XX

(TXNM): Tổ Minh Đăng Quang thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình thuộc thành … Đọc tiếp

Chùm Ảnh Về Cuộc Đời Của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Chùm Ảnh Về Cuộc Đời Của Tổ Sư Minh Đăng Quang

(TXNM): Nhà du tăng Khất sĩ đầu tiên, đức Tôn sư Minh Đăng Quang, đã làm sống cái vẻ đẹp cao quý mà đã có trên 25 thế kỉ nay của một bậc sống đời phạm hạnh. Nó như một … Đọc tiếp

Hiếu Đạo Theo Quan Điểm của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Hiếu Đạo Theo Quan Điểm của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Trong tiến trình giải thoát, mỗi hành giả tu tập để hoàn mãn công hạnh, hoặc xây dựng con đường hạnh phúc tại thế gian thì mỗi chúng ta không thể không thực hiện nền tảng cơ bản của đạo … Đọc tiếp

Tri Ân Đức Tổ Sư

Tri Ân Đức Tổ Sư

(TXNM): Tám năm hành đạo của Tổ Sư Minh Đăng Quang chỉ là một dấu chấm nhỏ trên dòng thời gian dài vô tận, nhưng sự nghiệp khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam – Nối truyền Thích Ca … Đọc tiếp