Số Liệu Thống Kê

Danh Sách Chư Tôn Đức Tăng- Ni Giáo Đoàn I

Danh Sách Chư Tôn Đức Tăng- Ni Giáo Đoàn I

…….$$$…..  • THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GIÁO ĐOÀN Chứng minh: Hòa Thượng Giác Nhường Trị sự trưởng: Hòa Thượng Giác Giới Trị sự phó: Hòa Thượng Giác Dũng Hoằng Pháp: Thượng Tọa Giác Tây Kiểm Soát: Thượng Tọa Giác … Đọc tiếp

Danh Mục Tịnh Xá Thuộc Giáo Đoàn I Khất Sĩ

Danh Mục Tịnh Xá Thuộc Giáo Đoàn I Khất Sĩ

DANH MỤC CÁC TỊNH XÁ GIÁO ĐOÀN I 20 NGÔI TỊNH XÁ TĂNG : * MIỀN ĐÔNG NAM BỘ: 1. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH số 197 Trần Hưng Đạo, kp 1, thị xã Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh. ( … Đọc tiếp

Bảng Thống Kê Tăng Ni Hệ Phái

Bảng Thống Kê Tăng Ni Hệ Phái

    Kính thưa toàn thể Quý độc giả kính mến! Ban Biên Tập tinhxangocminh.net đã trích ra từ cuốn sách “Tìm hiểu Hệ Phái Khất Sĩ” của Đại đức Tiến sĩ Thích Giác Duyên biên soạn vừa mới xuất … Đọc tiếp

Danh Mục Tịnh Xá Thuộc Giáo Đoàn III Khất Sĩ

Danh Mục Tịnh Xá Thuộc Giáo Đoàn III Khất Sĩ

Ban Biên Tập tinhxangocminh.net xin giới thiệu đến Quý độc giả dưới đây là toàn bộ danh sách các miền Tịnh Xá thuộc giáo đoàn III Khất sĩ, bao gồm Các miền Tịnh Xá của Chư Tăng và Chư Ni, … Đọc tiếp

Danh Sách Chư Tăng

Danh Sách Chư Tăng

S T T Bổn sự Danh xưng Danh Pháp Hiện đang học 1 Chứng Minh Hòa Thượng Thích Giác Hải 2 Trụ Trì Đại Đức Thích Giác Hiếu 3 Đại Đức Thích Giác Thiện Cử Nhân Phật Học 5 Đại … Đọc tiếp