Hệ Phái

Hình ảnh: Khóa tu lần thứ V của Hệ phái

Hình ảnh: Khóa tu lần thứ V của Hệ phái

Hình Lễ Đại Tường Trưởng Lão Thích Giác Phất Và Bổ Nhiệm Trụ Trì

Hình Lễ Đại Tường Trưởng Lão Thích Giác Phất Và Bổ Nhiệm Trụ Trì

Hình Đức Pháp Chủ với Chuyến Đi Từ Thiện tại Cố Đô Huế

Hình Đức Pháp Chủ với Chuyến Đi Từ Thiện tại Cố Đô Huế

Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3

Ảnh: Khóa Tu Giới - Định - Tuệ Lần 3