Video

Video: Khóa tu truyền thống Khất Sĩ

Video: Khóa tu truyền thống Khất Sĩ

…….o0o……. 1) 2)  3)  4)  BAN BIÊN TẬP

Hãy xem và nhìn lại

Hãy xem và nhìn lại

(TXNM): Sau khi xem xong đoạn video với tiêu đề: Farm to Fridge – The Truth Behind Meat Production. Tạm dịch là: Từ trang trại đến đông lạnh, sự thật đằng sau việc sản xuất thịt. Trên trang mạng xã hội … Đọc tiếp

Phim PG: Milarepa

Phim PG: Milarepa

……..o0o……… CTV (cung cấp)

PA: Cách giải tâm từ cho mình – Sư cô TN. Tâm Tâm

PA: Cách giải tâm từ cho mình - Sư cô TN. Tâm Tâm

………o0o……… BAN BIÊN TẬP

PA: Khẩu nghiệp – Sư cô TN. Tâm Tâm

PA: Khẩu nghiệp - Sư cô TN. Tâm Tâm

……….o0o……….. 1) 2) BAN BIÊN TẬP

PA: Tình Thương Dạy Dỗ – Sư cô TN. Tâm Tâm

PA: Tình Thương Dạy Dỗ - Sư cô TN. Tâm Tâm

………o0o……… BAN BIÊN TẬP

PA: Khổ và Lạc – HT.Thích Giác Toàn

PA: Khổ và Lạc - HT.Thích Giác Toàn

………o0o……… 1)  2)  BAN BIÊN TẬP

Video: Bài hát Du Tăng Khất Sĩ

Video: Bài hát Du Tăng Khất Sĩ

Ảnh: minh họa Mời bạn đọc Ngọc Minh Net lắng nghe bài hát Du Tăng Khất Sĩ:  CTV Ngọc Minh Net 

PA: Xây Dựng Ngôi Nhà Tâm Linh – ĐĐ. Thích Minh Nhãn

PA: Xây Dựng Ngôi Nhà Tâm Linh - ĐĐ. Thích Minh Nhãn

…….o0o……. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) BAN BIÊN TẬP

Video: “Giấc mơ về mẹ”

Video:

(TXNM): BAN BIÊN TẬP xin giới thiệu bài hát với tiêu đề: “Giấc mơ về mẹ” của một câu bé 12 tuổi đã làm cho hàng ngàn người rơi lệ về phong cách trình bày bài hát, cũng như nói … Đọc tiếp