Thư Kêu Gọi

Tâm thư kêu gọi cúng dường Đại Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng tại Tịnh xá Ngọc Thiền

Tâm thư kêu gọi cúng dường Đại Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng tại Tịnh xá Ngọc Thiền

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng- Ni.

Kính thưa toàn thể Quý Mạnh thường quân, Chư Nam- Nữ Phật tử gần xa kính mến!

Đăng cai tổ chức Tự Tứ Vu Lan Bồn (GĐIII) tại Tịnh xá Ngọc Thiền là một niềm ước mong mà con trò đã ấp ủ từ lâu, do động lực đó sau những năm miệt mài tô đắp cho ngôi Tịnh xá được thêm phần tôn nghiêm, đầy đủ cơ sở vật chất để có đủ điều kiện đăng cai tổ chức.

Tâm Thư Kêu Gọi

Tâm Thư Kêu Gọi

……$$$…… THƯ NGỎ NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính Bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng- Ni. Kính Thưa: Quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các vị Thí chủ, Mạnh thường quân … Đọc tiếp