Thư Kêu Gọi

Tiến Độ Thi Công Tại Tịnh Xá Ngọc Minh

Tiến Độ Thi Công Tại Tịnh Xá Ngọc Minh

(TXNM): Ban Biên Tập xin trân trọng gởi đến Quý độc giả gần xa được nắm bắt tiến độ thi công của khu vực nhà trù tại Tịnh Xá Ngọc Minh bằng một số hình ảnh của tiến trình đang … Đọc tiếp

Tâm Thư Kêu Gọi

Tâm Thư Kêu Gọi

……$$$…… THƯ NGỎ NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính Bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng- Ni. Kính Thưa: Quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các vị Thí chủ, Mạnh thường quân … Đọc tiếp