BAN BIÊN TẬP


-          Chứng minh: Hòa thượng Thích Giác Hải

-          Chủ nhiệm: Trụ trì ĐĐ Thích Giác Hiếu

-          Cố vấn: ĐĐ Thích Giác Điều (Ấn Độ), ĐĐ Thích Giác Ngọc,..

-          Chỉ đạo: ĐĐ Thích Giác Huyền, ĐĐ Thích Giác Ngọc, ĐĐ Thích Giác Hồng

-          Nội dung: ĐĐ Thích Giác Hồng, Ngọc Chơn (Gia-Lai), Thầy giáo: Vũ Thành Vương (Hưng Yên).

-          Biên tập: ĐĐ Thích Giác Huyền, Giác Minh Luật, Giáo viên- Phiên dịch: Nguyễn Thị Thanh Thủy.

-          Kĩ thuật: Thầy: Thích Ngộ Dũng, Thích Giác Thống, Giác Tịnh, Thiện Ngộ,…

-          Thư kí: Thích Giác Tầm, Huệ sĩ,…

-          Cộng Tác: Giác Minh Định, Giác Minh Huệ, Huệ Hòa, Huệ Học, Lê Thị Hồng (Hà Lan), Trọng Thái (Mỹ), Ngọc Huệ, Nguyễn Quang Tâm (Hưng Yên), Vũ Tuấn Minh (Đà Lạt), Ngọc Trí (TP.HCM),….

Trên đây là toàn bộ Ban biên tập trang nhà tinhxangocminh.net, Quý vị nào muốn được chung tay góp phần vào Ban biên tập với tinh thần phụng sự thì xin liên hệ qua địa chỉ mail: bttinhxangocminh@gmail.com hay số điện thoại 0913819341 (gặp ĐĐ Huyền) để được hướng dẫn, khi làm cộng tác thì quý vị có thể tự đăng bài hay tin tức lên trang web tinhxangocminh.net

Phản hồi - Ý kiến