Gởi Bài Viết

Hướng dẫn gởi bài viết về Trang nhà tinhxangocminh.net

1. Tin và bài viết gởi về Trang nhà quý vị gởi về địa chỉ Email: bttinhxangocminh@gmail.com hay giacminhluat@yahoo.com.vn

2. Khi gởi bài viết và tin Quý vị cố gắng chỉnh cho đúng lỗi chính tả, nội dung, hình thức của bài.

3. Những bài viết gởi về không mang những nội dung như: Liên quan đến chính trị, Đã kích Tôn giáo, Phê phán các Tông phái hay pháp môn của Phật giáo, Bài viết có tính chất không lành mạnh, không mang tính giáo dục cao…..

4. Khi gởi bài và ảnh Quý vị cố gắng cắt hình nhỏ lại có thể sử dụng với phần mềm thu nhỏ ảnh sau đây: http://www.fotosizer.com/download.aspx (xin lưu ý Change quality to 90%)

5. Khi gởi bài nhớ ghi đầy đủ họ tên tác giả hoặc pháp danh, nếu sưu tầm thì ghi rõ nguồn.

6. Quý vị có thể đăng kí làm công tác với Trang nhà tinhxangocminh.net. Khi đăng kí hoàn tất Quý vị có thể tự đăng bài viết hay tin tức trực tiếp lên trang nhà. Vui lòng liên hệ số ĐT:

0913 819 341 để đăng kí trực tiếp với ĐĐ Huyền.

Rất mong được sự cộng tác của Quý vị.

BAN BIÊN TẬP

Phản hồi - Ý kiến