Liên Hệ

Mọi ý kiến đóng góp, tin tức, hình ảnh, tham gia viết bài, xin gởi về: Email:

bttinhxangocminh@gmail.com hoặc giacminhluat@yahoo.com.vn


Địa chỉ liên hệ: Tịnh Xá Ngọc Minh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận. ĐT: 0623 672072 (Văn Phòng) – DĐ: 0937 877775 (ĐĐ Trụ Trì) – DĐ: 0913 819341 (ĐĐ Huyền)- 01298698669 (Đại diện BBT).

BAN BIÊN TẬP

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ thư điện tử của bạn (bắt buộc)

Tiêu đề

Thông điệp của bạn

Nơi chia sẻ của bạn: