Kết Quả Khảo Sát

Bạn đang xem website của chúng tôi với trình duyệt gì?

  • Google Chrome (75%, 46 Votes)
  • Mozilla Fỉrefox (21%, 13 Votes)
  • Internet Explorer (3%, 2 Votes)

Total Voters: 61

Start Date: 20.04.2011 @ 16:48
End Date: No Expiry

Bạn có muốn chung tay xây dựng công trình Tịnh xá Ngọc Minh ?

  • Có, xin được đóng góp bằng khả năng mình có thể. (95%, 136 Votes)
  • Không (5%, 7 Votes)

Total Voters: 143

Start Date: 16.04.2011 @ 17:12
End Date: No Expiry

Comments are closed.