Blog Archives

Y Bát Khất Sĩ

Y Bát Khất Sĩ

(TXNM): Y khất sĩ bức họa đồ thế giới, Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du. Bát khất sĩ bầu càn khôn võ trụ, Chứa muôn loài vạn vật một tình thương… Đem hai tâm đức vô trụ xứ … Đọc tiếp