BAN BIÊN TẬP

-         Chứng Minh: HT. Thích Giác Hải.

-         Chủ Nhiệm: ĐĐ. Thích Giác Hiếu

-          Cố vấn nội dung: ĐĐ. Thích Giác Điều (Ấn Độ), ĐĐ. Thích Giác Ngọc,..

-          Biên Tập: ĐĐ. Thích Giác Huyền, Giác Minh Luật, Giáo viên- Phiên dịch: Nguyễn Thị Thanh Thủy.

-          Kĩ Thuật: Thầy: Thích Ngộ Dũng, Thích Giác Thống, Giác Tịnh, Thiện Ngộ,…

-          Thư Kí: Thích Giác Tầm, Thầy giáo: Vũ Thành Vương,…

-          Cộng Tác: Giác Minh Định, Giác Minh Huệ, Huệ Hòa, Huệ Học, Lê Thị Hồng (Hà Lan), Trọng Thái (Mỹ), Ngọc Huệ, Nguyễn Quang Tâm, Vũ Tuấn Minh (Đà Lạt), Ngọc Trí, Từ Tuệ (TP.HCM), Thanh Thu, Liên Tài, Lương Bích Nhân (Bình Thuận), Ngọc Chơn (Gia-Lai), Trần Hà Út, Diệu Tâm An, (Hưng Yên),….

- Trên đây là toàn bộ Ban Biên Tập trang tin tinhxangocminh.net, Quý vị nào muốn được chung tay góp phần vào Ban biên tập với tinh thần phụng sự thì xin liên hệ qua địa chỉ mail: bttinhxangocminh@gmail.com hay số điện thoại 0913819341 (gặp ĐĐ Huyền) để được hướng dẫn, khi làm cộng tác thì quý vị có thể tự đăng bài hay tin tức lên trang web tinhxangocminh.net

Nơi chia sẻ của bạn: